14 dagen retourrecht
600m² inspiratie in onze showroom
Gratis levering vanaf €50 (BE)

AMBERTREE NEEMT JE PRIVACY SERIEUS EN HOUDT JE PRIVE GEGEVENS PRIVE

De verantwoordelijke voor de verwerking, AMBERTREE NV respecteert de Europese wetgeving van mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 

  • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht, verhuurd of doorgespeeld aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.
  • Cookiegebruik: cookies zijn kleine bestanden die door internetservers worden verstuurd en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer als u aan uw webbrowser hier de toestemming voor gegeven hebt. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt en uw persoonlijke voorkeuren registreert.
     

Wij gebruiken cookies om de items in uw winkelwagen op te slaan, uw persoonlijke instelling voor toekomstige bezoeken bij te houden, gegevens te verzamelen over het verkeer op en interactie met onze site zodat we onze service in de toekomst nog kunnen verbeteren. Hiervoor kan het gebeuren dat we gebruik maken van derden om onze bezoekers beter te begrijpen. Deze hebben echter op geen enkel moment de toestemming deze informatie te gebruiken met andere doeleinden dan het verder ontwikkelen van ons bedrijf.

Indien u geen berichten meer wenst te ontvangen van AMBERTREE NV kan u zich te allen tijde uitschrijven door een mail naar hello@ambertree.be te sturen met uw verzoek.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AMBERTREE NV, Kioskplaats 20, 2660 Antwerpen, hello@ambertree.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot AMBERTREE NV, Kioskplaats 20, 2660 Antwerpen, hello@ambertree.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is echter wel zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ambertree NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Ambertree NV houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@ambertree.be

 

Privacy policy

 

Laatste wijziging op 14/05/2018 

 

Algemeen

 

AMBERTREE NV is opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-2660 Hoboken, Kioskplaats 20. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0462.100.080 en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.ambertree.be.

AMBERTREE NV leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en de “Europese Wetgeving inzake Privacy van 25 mei 2018” en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

 

Persoonsgegevens die verzameld worden

 

2.1. De gegevens die je ons meedeelt:

In het aanmeldingsformulier op de Website.

Tijdens het bestelproces.

 

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie bovenaan in dit document voor onze cookie policy.

 

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door AMBERTREE NV en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

 

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld:

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van AMBERTREE NV aan de gebruiker dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

 

Doeleinden van de verwerking

 

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren.

 

Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

 

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij AMBERTREE NV hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan hello@ambertree.be

 

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

 

Duur van het bijhouden van de gegevens

 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door AMBERTREE NV.

 

Recht van toegang en verbetering

 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@ambertree.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

 

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan AMBERTREE NV mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan AMBERTREE NV.

 

Recht van verzet

 

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@ambertree.be.  Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

AMBERTREE NV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan AMBERTREE NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

AMBERTREE NV houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die AMBERTREE NV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door AMBERTREE NV.

 

AMBERTREE NV is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. AMBERTREE NV raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

Aanvaarding

 

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat AMBERTREE NV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

 

Andere vragen?

 

Neem gerust contact met ons op via hello@ambertree.be